Το ρουσφέτι και η πόρνη

Η δυνατή εικόνα του σκελετομένου σώματος της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, μιας επαγγελματίας πόρνης που αγίασε, δεν είναι η μόνη της Ε’ Κυριακής των Νηστειών.

Στο σημερινό Ευαγγέλιο παρουσιάζονται οι αδυναμίες των ανθρώπων που είναι κοντά στο Θεό. Λίγο πριν το Πάθος και την Ανάσταση, δυο μαθητες του Χριστού, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης του ζητούν ρουσφέτι…

Εκείνος τους απάντησε “οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε” (δεν ξέρετε τι ζητάτε).

Ο διάλογος συνεχίζεται και κλείνει αποστωματικά :

ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος,καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος. (όποιος θέλει να γίνει μεγάλος μεταξύ σας θα είναι διάκονός σας,και όποιος θέλει να είναι πρώτος μεταξύ σας θα είναι δούλος όλων).

Λεωνίδας Παππάς

Η φωτογραφία είναι σημερινή από το ναό των Αγ. Τεσσαράκοντα Αλύκου.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *