Μία φωτογραφία από το σχολείο στο Αλύκου…

Δυστηχώς δεν έχουμε πληροφορίες για το πότε τραβήχτηκε η συγκεκριμένη φωτογραφία..

Είναι από το ελληνικό σχολείο στο Αλύκο στην Βόρειο Ήπειρο και δύο από τους δασκάλους που βλέπουμε είναι ο Θωμάς Μπόρος και Αχιλλέας Γκούντης.

Μαθητές και δάσκαλοι από το σχολείο στο Αλύκο, στην Βόρειο Ήπειρο

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *