ΛΕΣΙΝΙΤΣΑ

Στο Σηματάτι Κάτω Λεσινίτσας ζουν μόνιμα 4 άνθρωποι.

Ο Αη Δημήτρης τους, τους έφερε σήμερα πολύ κόσμο.

Από Πελοπόννησο, από Αθήνα, από Ζάκυνθο από Αγ. Σαράντα και αρκετούς απο τις άλλες συνοικίες της Ανω και Κάτω Λεσινίτσας.

Τα εύσημα στη Νεολαία Λεσινίτσας και ειδικότερα στους Χρήστο Μπίτα, Οδυσσέα Σέκκα και Χρήστο Μπάχο για την εξαιρετική πρωτοβουλία Οι σημερινές όμορφες εικόνες, αφιερωμένες στους σημερινούς εορτάζοντες

…. Από δημοσίευση του Λεωνίδα Παππά.

Κάτω Λεσινίτσα
Κάτω Λεσινίτσα
Κάτω Λεσινίτσα
Κάτω Λεσινίτσα
Κάτω Λεσινίτσα
Κάτω Λεσινίτσα
Κάτω Λεσινίτσα
Κάτω Λεσινίτσα

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *