Τα κορίτσια του Τσαουσιού κάποτε στους Αγίους Σαράντα

Πίστωση φωτογραφίας Αθηνά Γκούντη

Δέκα κορίτσια από το Τσαούσι… Από εκδρομή με το σχολείο στο Βουρθρωτό! Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη στους Αγίους Σαράντα.

  • Πολυξένη Σπ. Κόκκαλη
  • Μάρω Πεηβανη
  • Πολυξένη Μπουρντενη
  • Σιαννα Μπουρντενη με την κόρη της
  • Σταματω Γκουντη, Αφροδίτη Πεηβανη
  • Αθήνα Κώστα Γκουντη
  • Φωτεινή (Γιώργο) Τσιαβου
  • Αθήνα Κωτση Γκουντη
Πολυξένη Σπ. Κόκκαλη,
Μάρω Πεηβανη,
Πολυξένη Μπουρντενη,
Σιαννα Μπουρντενη με την κόρη της,
Σταματω Γκουντη,
Αφροδίτη Πεηβανη,
Αθήνα Κώστα Γκουντη,
Φωτεινή (Γιώργο) Τσιαβου
Αθήνα Κωτση Γκουντη

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *