Έτοιμη η επιτροπή για την απογραφή των Ελλήνων στην Αλβανία

Σήμερα 14 Μαϊου 2022, ενόψει της επερχόμενης απογραφής πληθυσμού που θα πραγματοποιηθεί στην Αλβανία τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους και κατόπιν διαβουλεύσεων, αποφασίστηκε η συγκρότηση αρμόδιας επιτροπής η οποία θα αναλάβει το συντονισμό των απαραίτητων διαδικασιών για την μαζική συμμετοχή των Βορειοηπειρωτών.

Η επιτροπή αυτή θα βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία και θα συντονίζει όλες τις πρωτοβουλίες για την υλοποίηση του στόχου.

Τις προσεχείς ημέρες θα ακολουθήσει ανακοίνωση όπου θα γίνουν γνωστά τα μέλη της επιτροπής καθώς και επόμενα βήματα για επίτευξη του στόχου.

Τέλος, απευθύνουμε πρόσκληση σε όσους επιθυμούν να συνδράμουν σε αυτή την πρωτοβουλία.

Απογραφή

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *