Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας

Οι ομογενείς, μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, που:

 • διαμένετε στην Ελλάδα και
 • κατέχετε Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή απόφαση πολιτογράφησης που έχει εκδοθεί έως τις 31.12.2022

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ για να αιτηθείτε επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων. Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση και μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη του Κέντρου Κοινότητας του τόπου κατοικίας σας ή των αρμοδίων υπηρεσιών του δήμου σας, αν στον τόπο κατοικίας δεν λειτουργεί Κέντρο Κοινότητας.

Θα χρειαστείτε:

 • το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, θεωρημένο από ελληνική δημόσια αρχή ή το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), στο οποίο έχει δημοσιευθεί η απόφαση πολιτογράφησής σας ως ομογενούς (με ημερομηνία μέχρι 31.12.2022)
 • τον ΑΦΜ σας
 • τον ΑΜΚΑ σας
 • στοιχεία ενεργού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που τηρείται σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα
 • έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),
 • τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου
 • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

Μπορεί να χρειαστείτε ακόμη κατά περίπτωση τυχόν δικαιολογητικά που αποδεικνύουν:

 • λύση του γάμου ή συμφώνου συμβίωσης,
 • ασφάλιση και συνταξιοδότηση από τη Δημοκρατία της Αλβανίας για εσάς και τον/την σύζυγό σας ή το άλλο μέρος του συμφώνου συμβίωσης

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *